Liikennelupalausunto 1

148,80 

yhdelle (1) ajoneuvolle

Tavara- ja henkilöliikennelupien hakeminen ja uusiminen edellyttää, että hakijalla on riittävästi varoja liikenteen harjoittamiseen keskeytyksettä ja sen asianmukaiseen hoitamiseen. Hakemukseen tarvitaan selvitys yrityksen vakavaraisuudesta.

Todistuksen vakavaraisuudesta (Todistus tavara- ja joukkoliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista) allekirjoittaa auktorisoitu tilintarkastaja (KHT, HT, JHT) tai tilintarkastusyhteisö. Toinen tapa antaa selvitys vakavaraisuudesta on suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).